Menu

Cần Trú Trọng Những Dự Án Gây Ô Nhiễm Môi Trường

Theo kiểm tra của Bộ Công thương, tính đến tháng 11, các nhà máy đã tiến hành  báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM).Tuy nhiên, vẫn còn một số nhà máy đã đi vào vận hành nhưng chưa có giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường đã được phản ánh như Vũng Áng, Vĩnh Tân 2, Duyên Hải 1, Formosa Hà Tĩnh…Được biết, các đơn v ị đã lắp đ ặt hệ th ống xử lý khí NOx và xử lý khí SO2. Tuy nhiên, có 2 d đơn v ị đ ã không lắp hệ thống xử lý SO2 là Nhiệt điện Phả Lại I và Ninh Bình.Riêng khói bụi, Bộ Công thương cho biết với công nghệ hiện nay, khi khởi động lò hơi hoặc khi công suất lò thấp phải đốt kèm dầu FO, HFO c ó nguy cơ cháy nổ nên có hiện tượng khói đen tại miệng ống khói.Bộ đã thực hiện khắc phục hiện tượng này.Đối với các chất thải nguy hại, theo Bộ Công thương, một số nhà máy vẫn mắc một số lỗi, như thu gom và phân loại chất thải nguy hại chưa triệt để, xây kho lưu giữ chất thải nguy hại không đúng quy định chỉ đạo các chủ đầu tư, doanh nghiệp nhanh chóng xử lý và đã khắc phục.Ngoài ra, vẫn còn những vấn đề liên quan đến chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường còn vướng mắc như nhiều thủ tục hành chính có nội dung, đối tượng, bản chất trùng lắp; Theo Bộ Công thương, để đảm bảo việc bảo vệ môi trường và phát triển nhiệt điện, sẽ tập trung giải pháp như làm rõ trách nhiệm, việc phân công, c ác địa phương ph ải ý th ức trong công tác quản lý môi trường của ngành, lĩnh vực.

Chúng tôi: Rut ham cau quan 1, Rut ham cau quan 2, Rut ham cau quan 3

Tin liên quan
Gọi Ngay